Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Lāčplēša iela 55

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. T.s. Katrīnas skola ("Catharinaeum")
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Klašu telpas.
Tehnika
Līmes krāsa uz koka sienām. Dēļu spraugām uzlīmētas papīra strēmeles.
Sižets
Monohroms gaiši zilpelēks krāsojums. Griesti apmesti, balsināti./ Monohroms
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1820.g.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Līmes krāsas pigmenti vēlākā apmetuma iedarbībā gandrīz zuduši.
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Garkevičs K. Ēka Rīgā, Lāčplēša ielā 55. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un kultūrvēsturiskais novērtējums. - Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 1014

Lāčplēša iela 55

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. T.s. Katrīnas skola ("Catharinaeum")
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas un griesti
Novietne
Klašu telpas.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Sienas dzeltenas, griesti balsināti./ Monohroms
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 19.gs.2.cet. apmetuma
Datējums
1827.g.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Garkevičs K. Ēka Rīgā, Lāčplēša ielā 55. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un kultūrvēsturiskais novērtējums. - Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 1014