Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Palasta iela 9

Arhitektūra
Sabiedriska ēka, skola bij. Ķeizariskajā palastā kopš 1805.g.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs T205, 206
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Balta siena, tumši zils Cokols. Nākošā slānī - dzeltena siena, melns cokols. Monohroms.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lapiņš A., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Palasta ielā 9. Pētera I Palasts. Ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr. 0861

Palasta iela 9

Arhitektūra
Sabiedriska ēka, skola bij. Ķeizariskajā palastā kopš 1805.g.
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Visās skolas telpās
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Sienas monohromas pelēkzaļos toņos. Monohroms.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet., vidus
Saglabātība
Fragmentāri fiksēts.
Literatūra
Lapiņš A., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Palasta ielā 9. Pētera I Palasts. Ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr. 0861