Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Palasta iela 9

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Tiesu iestādes, kas izmitinātas Ķeizariskajā palastā kopš 1785.g.
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, T205,206
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Gleznojums spoguļos. Ar gaismēnām gleznotu gaiši zilu rāmi no cokola atdala iluzora profiljosla brūnos, zeltainos toņos. Groteska tipa gleznojums, antīka Vāze, lentās iekārti ziedi, lapu vītnes./Akants. Augu ornaments
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Fragmentāra. Nepilnīgi fiksēta kompozīcija.
Literatūra
Lapiņš A., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Palasta ielā 9. Pētera I Palasts. Ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr. 0861