Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sākums

Pils iela 6, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
1.st.vestibils
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, marmorizējums
Sižets
Rāmju sistēma. Marmorizējums. Cokols ar iluzoru profiljoslu.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Augšdaļā slānis zudis
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002

Pils iela 6, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.telpa T2
Tehnika
Līmes krāsa
Sižets
Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Taisnstūra formas pildiņi; gaismēnas. Cokols ar koka profiljoslu - nekrāsots.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Augšdaļa zudusi
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002

Pils iela 6, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.ovālā telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, grizajs
Sižets
Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Vertikāli statņi ar kanelūrām. Taisnstūra pildiņi ar rombveida pacēlumu, kurā Gleznojums - Rozete.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Augšdaļā slānis slikti saglabājies
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002

Pils iela 6, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kolonāde. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Tos rotā lauru Lapu Vītne - Festoni. Iluzori pilastri. Korintisks kapitelis balsta reālo dzegu. Grizajs sieviešu figūru atveidā, iespējams, uz Ainavas fona.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Slikta. Cokols daļēji pārklāts ar pernicu.
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0785 2. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros// Studija, - Nr. 6, 1999, - 78. - 83.lpp. 3. Tukšo telpu mīts, jeb polihromija Kristofa Hāberlanda interjeros. // Mākslas vēsture

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca / Krusta kapela
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
A siena apbus altāra logam
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Uzraksts - 5 rindas latīņu ? val. Lidojošs Enģelis, iespējams, ar tauri./ Mūzikas instrumenti.
Stratigrāfija
4. vai 5. slānis
Datējums
1612.-1614.g. vai 17.gs.v.,3.cet..?(līdz.1675.g.)
Saglabātība
Neliels fragments kritiskā stāvoklī
Literatūra
1. Dirveiks,I.Rīga, M.Pils 4 (Krusta kapela, bij.Licejs). Arhitektoniskā izpēte. - Rīga,Arh.Izp.Grupa,2006, - AIG arhīvs Nr.1165 2.Dirveiks,I. Sv. Krusta kapela un licejs.// Mākslas vēsture un teorija. 2006/6-7 - 102.-1011.lpp.